Общинска избирателна комисия Сухиндол


РЕШЕНИЕ
№ 62 МИ
Сухиндол, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

ЕДИНАДЕСЕТ                                                        11

                             с думи                                                                 с цифри

Днес, 28.10.2019 г., в 11:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 1. Общинската избирателна квота е осемдесет и един 81 гласове.

(с думи)                 (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: - НЯМА

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                   ЕДИНАДЕСЕТ                                            11

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43

ПП „ГЕРБ”

 ТРИ                                            3

55

Движение за права и свободи - ДПС

  ДВА                                           2

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ШЕСТ                                        6

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4

ПП „АТАКА”

1.

ЕВГЕНИ МИТЕВ ЗЛАТЕВ

А

38

34

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.

МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ТИХИНОВ

А

4

2.

МИЛЕН СТОЙКОВ ЦОНЕВ

Б

0

43

ПП ГЕРБ

1

ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ГЪРБОВ

А

110

2

ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

А

29

3

ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ОСТРЕВ

А

26

4

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОБУРОВ

А

22

5

МИЛЕН ПИРИНОВ УЗУНОВ

А

21

6

СЕВИНЧ МЮСЯ ХАЛИЛОВА

Б

3

7

ХРИСТО ИВАНОВ КАРАГЕРОВ

Б

7

8

КРАСИМИР ТОДОРОВ ДРАГАНЧЕВ

Б

3

9

МИГЛЕНА КИРИЛОВА МОНЕВА

Б

4

10

НАДЕЖДА КИРИЛОВА ИВАНОВА

Б

1

11

СВИЛЕН КАМЕНОВ КУЦАРОВ

Б

8

51

ВОЛЯ

1

АЛБЕНА РОСИНОВА ГЪРБОВА

А

23

55

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС

1

МЕХМЕД БАЙРЯМОВ ЧАВДАРЛИЕВ

А

43

2

ЮМИТ ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ

А

39

3

ХАСАНСАБРИ АХМЕД ХАСАН

А

33

4

КОЛЮ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ

Б

7

5

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ ТОСУНОВ

Б

2

6

ГЮНЕР ШЕРИФОВ АЛИРИЗОВ

Б

2

7

КАЛИН АНДРЕЕВ ИЛИЕВ

Б

7

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ

А

199

2

РУМЕН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

А

53

3

АНГЕЛ ЯНКОВ СЛАВОВ

А

45

4

ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

Б

26

5

ДИМЧО СТЕФАНОВ ДИМОВ

Б

22

6

ТАТЯНА КРАСИМИРОВА МЪНКОВА

Б

29

7

СТАНИМИР АНТОНИЕВ СТОЯНОВ

Б

29

8

МАРИЯН ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

Б

24

9

СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

Б

17

10

ДИЯНКА ТРИФОНОВА БОДУРОВА

Б

7

11

КИРО ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

Б

5

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1 АНГЕЛ ЯНКОВ СЛАВОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        / 

2 БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        /

3. ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ОСТРЕВ

ПП ГЕРБ                           / 

4. ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ГЪРБОВ

ПП ГЕРБ                           /

5. ДИМЧО СТЕФАНОВ ДИМОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        /

6. ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        /

7. МЕХМЕД БАЙРЯМОВ ЧАВДАРЛИЕВ

Движение за права

и свободи – ДПС              /

8. ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

ПП ГЕРБ                           /

 

9. РУМЕН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ       /

10. ТАТЯНА КРАСИМИРОВА МЪНКОВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ       /

11. ЮМИТ ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ

Движение за права

и свободи – ДПС            /

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: - НЯМА

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Миглена Драгиева Шишкова

Секретар: Калин Георгиев Маречков

* Публикувано на 28.10.2019 в 12:33 часа

Свързани решения:

63 МИ/01.11.2019

Календар

Решения

 • № 64 МИ / 02.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 63 МИ / 01.11.2019

  относно: Изправяне на очевидни фактически грешки в РЕШЕНИЕ № 62 МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Сухиндол

 • № 62 МИ / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

всички решения