16.04.2019

Заседание на ОИК на 16.04.2019 г. от 14:00 часа

08.04.2019

Заседание на ОИК на 08.04.2019 г. от 13:30 часа

29.03.2019

Заседание на ОИК на 29.03.2019 г. от 10:00 часа

13.12.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 13.12.2016 г. 14:00 часа

06.12.2016

Съобщение

На 06.12.2016 г. от 14:00 часа - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

24.10.2015

Съобщение

Днес 24.10.2015г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

22.10.2015

Съобщение

ОИК-Сухиндол  напомня на членовете на СИК, които имат регистрация в бюрото по труда да подадат документи за прекратяване за един ден (25.10.2015г.)

22.10.2015

Съобщение

На 23.10.2015г. в 12:00 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

21.10.2015

Съобщение

  Уважаеми избиратели в изпълнение на Писмо с изх. № МИ-15-1426/19.10.2015 г. на ЦИК представяме на вниманието Ви предпечатните образци на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25.10.2015 г. на Избирателен район 0432 - Сухиндол

Като следва:

Бюлетина кмет на община

Бюлетина общински съветници

Бюлетина кмет на кметство Бяла река

Бюлетина кмет на кметство Коевци

21.10.2015

Съобщение

Днес 21.10.2015г. в 14:00 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

20.10.2015

Съобщение

ОИК – Сухиндол уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа), подадено до 18:00 ч. на 23 октомври 2015 г.  Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица No 1 – Списък на застъпници).

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа), подадено до17.00 ч. на 24 октомври 2015 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица No 2 – Списък на заместващите застъпници).

 

20.10.2015

Съобщение

На вниманито на всички членове на СИК предоставяме ви методическите указания за секционните избирателни комисии :

 Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

20.10.2015

ГРАФИК

за получаване на изборните материали в предизборния ден –

24 октомври 2015 г. на СИК от ОИК и община СУХИНДОЛ

14.00 ч. – секция 043200008 – с.Коевци;

14.20 ч. – секция 043200002 – гр.Сухиндол;

14.40 ч. – секция 043200001 – гр.Сухиндол;

15.00 ч. – секция 043200003 – гр.Сухиндол;

15.40 ч. – секция 043200004 – с.Красно Градище;

16.00 ч. – секция 043200005 – с.Горско Калугерово;

16.20 ч. – секция 043200006 – с.Бяла Река;

16.40 ч. – секция 043200007 – с.Горско Косово;

17.00 ч. – секция 043200010 – ДВД с.Горско Косово;

17.20 ч. – секция 043200009 – ПСИК;

17.10.2015

Съобщение

ОИК-Сухиндол определя секция 04320001 в гр. Сухиндол, намираща се в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Росица” № 78 ет.1 , в която да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

13.10.2015

Съобщение

Обучението на членовете и резервни членове на СИК/ПСИК в изборите насрочени за 25.10.2015 г. ще се проведе на 19.10.2015 г. от 17:00 часа в гр. Сухиндол, ул. „Росица” № 108 (сградата на Читалище „Трезвеност 1870”), ритуална зала.

Обучението да се проведе съгласно ИК, МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ и РЕШЕНИЯ на ЦИК.  

Определя Красимира Иванова Басаркова-Бижева и Калин Георгиев Маречков да водят обучението

Настоящото да се сведе с нарочни писма до знаниено на органите на МВР и Община Сухиндол.

13.10.2015

Съобщение

Днес 13.10.2015г. в 14:00 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

09.10.2015

Съобщение

24 – часов график за дежурства на членовете на ОИК Сухиндол за периода до започване отпечатването на бюлетините

Период на дежурство

Дежурни членове на ОИК-Сухиндол

Телефони за контакти

11.10.2015

00:00-24:00

Красимира Иванова Басаркова-Бижева

0884776649

Антония Тодорова Анастасова

0887895926

12.10.2015

00:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

0882312680

Радка Дончева Атанасова

0988900326

13.10.2015

00:00-24:00

Калин Георгиев Маречков

0888388112

Сашо Василев Алтънов

0886519462

14.10.2015

00:00-24:00

Маргарита Цанкова Илиева

0885092477

Петя Димова Алтънова

0886387567

15.10.2015

00:00-24:00

Максим Евтимов Максимов

0899803704

Петя Викторова Алтънова

0885190197

16.10.2015

00:00-24:00

Миглена Драгиева Шишкова

0887001170

Сашо Василев Алтънов

0886519462

17.10.2015

00:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

0882312680

Маргарита Цанкова Илиева

0885092477

18.10.2015

00:00-24:00

Красимира Иванова Басаркова-Бижева

0884776649

Радка Дончева Атанасова

0988900326

19.10.2015

00:00-24:00

Калин Георгиев Маречков

0888388112

Максим Евтимов Максимов

0899803704

20.10.2015

00:00-24:00

Петя Димова Алтънова

0886387567

Петя Викторова Алтънова

0885190197

21.10.2015

00:00-24:00

Антония Тодорова Анастасова

0887895926

Миглена Драгиева Шишкова

0887001170

22.10.2015

00:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

0882312680

Маргарита Цанкова Илиева

0885092477

23.10.2015

00:00-24:00

Красимира Иванова Басаркова-Бижева

0884776649

Антония Тодорова Анастасова

0887895926

24.10.2015

00:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

0882312680

Радка Дончева Атанасова

0988900326

25.10.2015

00:00-24:00

Калин Георгиев Маречков

0888388112

Сашо Василев Алтънов

0886519462

09.10.2015

Съобщение

Днес 09.10.2015г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

29.09.2015

Съобщение

Днес 29.09.2015г. в 15:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

28.09.2015

Съобщение

24 – часов график за дежурства на членовете на ОИК Сухиндол за периода до започване отпечатването на бюлетините

Период на дежурство

Дежурни членове на ОИК-Сухиндол

Телефони за контакти

29.9.2015

0:00-24:00

Красимира Иванова Басаркова-Бижева

Антония Тодорова Анастасова

0884776649

0887895926

30.9.2015

0:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

Лозана Димитрова Вълева

0882312680

0878183563

01.10.2015

0:00-24:00

Калин Георгиев Маречков

Сашо Василев Алтънов

0888388112

0886519462

02.10.2015

0:00-24:00

Маргарита Цанкова Илиева

Петя Димова Алтънова

0885092477

0886387567

03.10.2015

0:00-24:00

Максим Евтимов Максимов

Петя Викторова Алтънова

0899803704

0885190197

04.10.2015

0:00-24:00

Миглена Драгиева Шишкова

Сашо Василев Алтънов

0887001170

0886519462

05.10.2015

0:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

Маргарита Цанкова Илиева

0882312680

0885092477

06.10.2015

0:00-24:00

Красимира Иванова Басаркова-Бижева

Лозана Димитрова Вълева

0884776649

0878183563

07.10.2015

0:00-24:00

Калин Георгиев Маречков

Максим Евтимов Максимов

0888388112

0899803704

08.10.2015

0:00-24:00

Петя Димова Алтънова

Петя Викторова Алтънова

0886387567

0885190197

09.10.2015

0:00-24:00

Антония Тодорова Анастасова

Миглена Драгиева Шишкова

0887895926

0887001170

10.10.2015

0:00-24:00

Алие Ибрямова Чавдарлиева

Маргарита Цанкова Илиева

0882312680

0885092477

23.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Сухиндол ще проведе жребийза определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 25 октомври 2015 г. на 23.09.2015г. в 18:00ч. в гр. Сухиндол, ул. „Росица” № 108 (сградата на Читалище „Трезвеност 1870”), ритуална зала.

22.09.2015

Съобщение

Днес 22.09.2015г. в 18:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

14.09.2015

Съобщение

Днес 14.09.2015г. в 18:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

12.09.2015

Съобщение

Днес 12.09.2015г. в 15:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

11.09.2015

Съобщение

След излизане на решение за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети взети от ОИК-Сухиндол, представителите на съответните партии, коалиции и инициативни комитети могат да получат удостоверенията за регистрация в ОИК-Сухиндол

10.09.2015

Съобщение

Днес 10.09.2015г. в 15:30 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол

08.09.2015

Съобщение

Днес 08.09.2015г. в 14:00 часа ще се проведе заседание на ОИК гр.Сухиндол при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за регистриране на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници.
 2. Вземане на решение за регистриране на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община.
 3. Вземане на решение за регистриране на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 124 / 16.04.2019

  относно: Приемане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН следващият кандидат от листата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, в общински съвет Сухиндол за попълване на състава му

 • № 123 / 08.04.2019

  относно: Приемане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН следващият кандидат от листата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, в общински съвет Сухиндол за попълване на състава му.

 • № 122 / 29.03.2019

  относно: Приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Ивайло Здравков Отчев като общински съветник в Общински съвет Сухиндол от листата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”.

всички решения