01.11.2019

Съобщение за насрочено заседание на ОИК Сухиндол на 01.11.2019 г . от 15:00 часа

27.10.2019

Начало на изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ

 

от ОИК СУХИНДОЛ – 0432 за начало на изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. , в изпълниение на т. 4 от ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, приет с Решение № 1435-МИ от 17.10.2019 г.

 

Секция 043200001, гр. Сухиндол, ул. Росица № 78, СУ „Св. Климент Охридски”, сграда № 1, сатав 7 чена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200002, гр. Сухиндол, ул Росица № 32, СУ „Св. Климент Охридски”, сграда № 2, състав 9 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200003, гр. Сухиндол, ул. Росица № 78, СУ „Св. Климент Охридски”, сграда № 1, състав 9 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция  043200004, с. Красно Градище, ул. „Първа” № 10А, клубът на селото, състав 5 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200005, с. Горско Калугерово, ул. „Петнадесета” № 2, клубът на селото, състав 5 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200006, с. Бяла река, ул. „Първа” № 52, клубът на селото, състав 7 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200007, с. Горско Косово, ул. „Първа” № 19, клубът на селото, състав 5 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200008, с. Коевци, ул „Осма” № 2, клубът на селото, състав 7 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200009  - ПСИК, състав 5 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

Секция 043200010, с. Горско Косово, ул. „Първа” № 25, ет 1, състав 5 члена – открита секция, работи нормално, няма възникнали проблеми.

 

Във всички секции са се явили всички членове, изборния ден е започнал нармално.

27.10.2019

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОБЯВЯВА КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на Община Сухиндол в 20:00 часа за всички 10 секции както следва:

СЕКЦИЯ                                АДРЕС                                                   НАС. МЯСТО         ПРИКЛЮЧИЛИ

 043200001

СУ КЛ.ОХРИДСКИ, СГРАДА №1-УЛ.РОСИЦА 78

гр.Сухиндол

   

Да

 

043200002

СУ КЛ.ОХРИДСКИ, СГРАДА №2-УЛ. РОСИЦА 32

гр.Сухиндол

   

Да

 

043200003

СУ КЛ.ОХРИДСКИ, СГРАДА №1-УЛ.РОСИЦА 78

гр.Сухиндол

   

Да

 

043200004

КЛУБА НА СЕЛОТО-УЛ.ПЪРВА 10А

с.Красно градище

   

Да

 

043200005

КЛУБА НА СЕЛОТО-УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА №2

с.Горско Калугерово

   

Да

 

043200006

КЛУБА НА СЕЛОТО-УЛ.ПЪРВА №52

с.Бяла река

   

Да

 

043200007

КЛУБА НА СЕЛОТО-УЛ.ПЪРВА №19

с.Горско Косово

   

Да

 

043200008

КЛУБА НА СЕЛОТО-УЛ.ОСМА №2

с.Коевци

   

Да

 

043200009

ПОДВИЖНА

гр.Сухиндол

   

Да

 

043200010

ул. „Първа” № 25, ет 1

с.Горско Косово

   

Да

 
26.10.2019

Телефонен номер за приемане на сигнали в изборния ден за нарушения в изборния процес 061362953

26.10.2019

Съобщение за насрочено заседание на ОИК Сухиндол на 26.10.2019 г . от17:10 часа

24.10.2019

Съобщение


График за получаване на изборните материали на 26.10.2019г.

 

 

 

24.10.2019

Съобщение за насрочено заседание на ОИК Сухиндол на 25.10.2019 г . от11:00 часа

23.10.2019

Съобщение за насрочено заседание на ОИК Сухиндол на 23.10.2019 г . от 13:00 часа

17.10.2019

Съобщение

На 22.10.2019г. /вторник/, от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Сухиндол, ще се проведе обучение на членовете на СИК, във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. Желателно е присъствието на всички членове на СИК.

17.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СУХИНДОЛ за 17.10.2019 от 13:00 часа

09.10.2019

Съобщение

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СУХИНДОЛ за 09. 10. 2019 г. от 13:30 часа.

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че регистрацията на кандидатските листи за общински съветници в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя на хартиен и на технически носител в ексел формат. В тази връзка ОИК предлага образец на предложение в ексел формат.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК

още съобщения

Календар

Решения

  • № 64 МИ / 02.09.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 63 МИ / 01.11.2019

    относно: Изправяне на очевидни фактически грешки в РЕШЕНИЕ № 62 МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Сухиндол

  • № 62 МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

всички решения