№ 64 МИ / 02.09.2020

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

№ 63 МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изправяне на очевидни фактически грешки в РЕШЕНИЕ № 62 МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Сухиндол

№ 62 МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 61 МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 60 МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : УСТАНОВЕНА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА ПРИ ВЪВЕДЕНИ ДАННИ В ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛНА РАЗПИСКА № 043200001002 за ПСИК в ИС № 043200009 за избиране на кмет на община.

№ 59 МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на Община Сухиндол

№ 58 МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на жалба с вх. №126/27.10.2019 г. от 10:30 часа.

№ 57- МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Ред за предаване от СИК на ОИК Сухиндол на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 56 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Сухиндол за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД ГРАО след произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 55 - МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

№ 54 МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

№ 53 МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници, предложени от Инициативен комитет за издигане на кандидатура на инж. Пламен Димитров Чернев за кмет на ОБЩИНА СУХИНДОЛ.

№ 52 МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници, предложени от ПП „ДПС”

№ 51 МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници, предложени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

№ 50 МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за изправяне на техническа грешка в Решение № 45 – МИ от 17.10.2019 г.

№ 49 - МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК Сухиндол, който да упражнява контрол в процедурата по обработка на протоколите на СИК / ПСИК и въвеждането им от оператора.

№ 48 - МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК Сухиндол, който в предизборния ден на 26.10.2019 г. заедно с длъжностно лице от общинска администрация да предава на председателите на СИК / ПСИК бюлетини и други изборни книжа и материали.

№ 47 МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в секция 043200003

№ 46 - МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в секция 043200003 и секция 043200002.

№ 45- МИ / 17.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в секция 043200008 и секция 043200010.

Календар

Решения

  • № 64 МИ / 02.09.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 63 МИ / 01.11.2019

    относно: Изправяне на очевидни фактически грешки в РЕШЕНИЕ № 62 МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Сухиндол

  • № 62 МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

всички решения